Hoe gaat bemiddeling in zijn werk?

Scheidingszaken zijn vaak complex, omdat niet alleen financiële en juridische, maar vooral psychische en emotionele aspecten een rol spelen. Bij Van Mulken Mediation is elke bemiddeling uniek en oplossingen staan van tevoren niet vast. De gebruikelijke werkwijze is een kennismakingsgesprek, dan een serie vervolggesprekken en na een half jaar een evaluatiegesprek.

Kennismakingsgesprek
Het kosteloze kennismakingsgesprek duurt ongeveer dertig minuten.
Eerst krijgt u enige uitleg over de spelregels van bemiddeling en begeleiding bij Van Mulken Mediation. Vervolgens heeft u de gelegenheid om een korte omschrijving van uw conflict te geven en aan te geven wat u verwacht van bemiddeling/begeleiding.

Vervolggesprekken
Als u besluit om uw conflict bij Van Mulken Mediation neer te leggen, dan is het streven om binnen vijf sessies tot een oplossing te komen die voor beide partners acceptabel is. Een voorwaarde voor vervolg is dat beide partners verklaren bereid te zijn om door middel van bemiddeling tot de best werkbare oplossing te komen. Deelname is dus niet vrijblijvend, maar beide partners hebben een inspanningsverplichting (zie ook Zelftest). De gesprekken vinden plaats bij Van Mulken Mediation in Maastricht en duren ongeveer anderhalf uur per sessie.

Evaluatiegesprek
Een half jaar na beëindiging van de bemiddelingsgesprekken nodigt Van Mulken Mediation u uit voor een kosteloos evaluatiegesprek van ongeveer een half uur. Hierin kunt u aangeven welke afspraken goed of juist minder goed hebben gewerkt. Indien nodig kunnen de afspraken in onderling overleg worden aangepast.

Wilt u meer informatie? Stuur ons e-mail of bel tijdens kantooruren.

Adres Contact Web
Frankenstraat 148 Telefoon: 043-3270444 E-mail: a.vanmulken@ziggo.nl
6224 GT Maastricht Mobiel: +31 629152046 LinkedIn: Anné van Mulken